17ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Conference Archives

17ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Τ.Θ. 1186, 451 10 Ιωάννινα

November 7, 2015 – December 31, 2015

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διοργανώνει το 17ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με Θέμα:
“Η αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως στοιχείο ποιότητας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων”
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων το διάστημα 24-26 Σεπτ. 2008.

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση στην πρόσκληση για συμμετοχή στο 17ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών τόσο από Έλληνες, όσο και από ξένους ερευνητές, η οργανωτική επιτροπή έχοντας υπόψη την περίληψη που υπέβαλαν αποφάσισε όπως οι παρουσιάσεις εργασιών γίνουν:
α) Στην Κεντρική Αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου και
β) Στη Δεύτερη παράπλευρη αίθουσά του
Εργασίες που αφορούν θέματα εκτός των στόχων του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν είτε στη Δεύτερη παράπλευρη αίθουσα, είτε με την μορφή Posters. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια για την οργάνωση συζητήσεων και τη λήψη κοινώς αποδεκτών αποφάσεων σε θέματα του Συνεδρίου που αφορούν τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

View Conference Details