Ηλεκτρονικά Συνέδρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας την υπηρεσία "Σύστημα Ηλεκτρονικού Συνεδρίου".

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η υποστήριξη όλης της διαδικασίας διεξαγωγής και φιλοξενίας του περιεχομένου συνεδρίων, ημερίδων, διημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που υλοποιούνται εντός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


17ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διοργανώνει το 17ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με Θέμα:
“Η αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως στοιχείο ποιότητας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων”
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων το διάστημα 24-26 Σεπτ. 2008.

View Conference